Nieuws |

Meerderheid volwassenen vóór verbod op alcoholreclame en tegen blurring met alcohol

Het Trimbos-instituut onderzocht het draagvlak voor beleidsmaatregelen gericht op het verminderen van alcoholgebruik. Hieruit blijkt dat 65% van de volwassenen vóór een verbod op alcoholreclame is. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat er weinig draagvlak is voor blurring met alcohol, zogenaamde mengformules waardoor het wijntje bij de kapper of in de supermarkt mogelijk wordt. Driekwart van de volwassenen vindt een verbod op blurring met alcohol (heel) goed.

Alcoholgebruik vergroot het risico op schade voor de drinker zelf én voor anderen in de maatschappij. Vooral beleidsmaatregelen kunnen ervoor zorgen dat alcoholgebruik en de daaraan gerelateerde schade vermindert. Dan gaat het om het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol, een verbod op alcoholreclame en een prijsverhoging van alcohol.

Het draagvlak voor beleidsmaatregelen gericht op het verminderen van alcoholgebruik is als volgt:

Verbod op blurring met alcohol

Drie kwart (74%) van de volwassenen vindt een verbod op blurring met alcohol (heel) goed. Blurring met alcohol vergroot juist de beschikbaarheid van alcohol.

Verbod op alcoholreclame

Twee derde (65%) van de volwassenen vindt een verbod op alcoholreclame (heel) goed. Het zien van alcoholreclame vergroot de kans dat jongeren en jongvolwassenen eerder starten met alcohol drinken en meer gaan drinken.

Waarschuwing over de risico’s van alcoholgebruik op het etiket

Ruim zes op de tien (63%) volwassenen vindt het verplicht vermelden van de risico’s van alcoholgebruik op de verpakking (heel) goed. Alcoholetikettering kan de bewustwording over alcoholschade vergroten en alcoholgebruik verminderen.

Prijsmaatregelen: verbod op prijsacties en prijsverhoging

Van de volwassenen vindt 44% een verbod op kortingen op alcohol in de supermarkt of horeca (heel) goed. Daarnaast vindt 40% van de volwassenen een hogere prijs voor alcohol (heel) goed. Prijsmaatregelen kunnen alcoholgebruik en de daaraan gerelateerde schade verminderen.

Alcohol alléén te koop in slijterijen

Bijna vier op de tien (38%) volwassenen vindt het (heel) goed als alcohol alléén nog in de slijterij te koop is, dus niet meer in andere winkels zoals in de supermarkt. Dit verkleint de beschikbaarheid van alcohol.

Tal van wetenschappelijke studies hebben laten zien dat het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol, een verbod op alcoholreclame en een prijsverhoging van alcohol kosteneffectief, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. Deze beleidsmaatregelen worden dan ook door de WHO en het RIVM geadviseerd.


Het Trimbos-instituut onderzocht wat het draagvlak is voor een aantal van deze maatregelen onder 5901 volwassenen (18 jaar en ouder) uit het I&O Research Panel.

Lees meer over alcoholschade en effectieve beleidsmaatregelen

Carmen Voogt
Wetenschappelijk medewerker Alcohol