Draagvlak voor beleidsmaatregelen om schade door alcoholgebruik te verminderen

Welke maatregelen zijn mogelijk en wat is het draagvlak onder volwassenen in Nederland?

Alcoholgebruik vergroot het risico op ongeveer 200 aandoeningen en ziekten voor de drinker zelf. Ook het risico op verkeersongevallen en geweld wordt vergroot door alcoholgebruik. Hierbij is de schade vaak voor de ander. Er zijn beleidsmaatregelen die schade door alcoholgebruik kunnen verminderen. Bijvoorbeeld het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol, een verbod op alcoholreclame en een prijsverhoging van alcohol. Onderzoek laat zien dat deze maatregelen kosteneffectief, betaalbaar en uitvoerbaar zijn.

Deze infographic presenteert cijfers over het draagvlak voor enkele van deze beleidsmaatregelen op basis van een onderzoek onder een panel van 5901 volwassenen (18 jaar en ouder) van I&O Research.

  • Het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol betekent dat het aantal plekken en de tijden waar je alcohol kunt kopen of drinken minder wordt.
  • Als jongeren of jongvolwassenen alcoholreclame zien, vergroot dat de kans dat zij eerder starten met alcohol drinken en meer alcohol gaan drinken.
  • Alcohol kan duurder gemaakt worden door het instellen van een bodemprijs per eenheid alcohol (‘minimale eenheidsprijs’), het verhogen van de accijns of het verbieden van prijsacties.
  • Alcoholetikettering betekent het verplicht vermelden van de ingrediënten, voedingswaarde en risico’s van alcohol op het etiket van alcoholproducten. Dit kan de bewustwording over alcoholschade vergroten en alcoholgebruik verminderen.
  • Het draagvlak voor beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen is lager onder volwassenen die overmatig en/of zwaar drinken dan onder volwassenen die dat niet doen.

 

Auteur C. Voogt, M. Tuithof, M. Rombouts
Jaar

Pagina's

3

SKU INF134
Category Infographics