Nieuws |

MBO-ers roken meer, HBO-ers drinken vaker

MBO-ers roken meer

MBO studenten van 17 jaar hebben de afgelopen maand vaker gerookt (33 procent) dan hun leeftijdsgenoten op het voortgezet onderwijs (VO) (25 procent) en HBO (23 procent). Voor alcohol daarentegen geldt dat van de 17- jarige HBO-ers 80 procent de afgelopen maand heeft gedronken. Dit is significant hoger dan hun leeftijdsgenoten op het MBO (61 procent) en het VO (65 procent).

Deze verschillen vallen weg voor de hoeveelheid alcohol die in een weekend wordt gedronken. Ruim een kwart van de drinkende 17-jarigen drinkt meer dan tien glazen alcohol in het weekend. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS onder 16- t/m 18 jarigen op het MBO en HBO.

Het Peilstationsonderzoek Scholieren en de HBSC-studie (Health Behaviour in School-aged Children) bieden tweejaarlijks inzicht in het middelengebruik van middelbare scholieren tot en met 16 jaar. Dit nieuwe onderzoek geeft voor het eerst een goed beeld van het middelengebruik onder 16-18 jarigen in het vervolgonderwijs.

Cannabisgebruik hoog, ecstasy meest gebruikte harddrug
Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het middelengebruik gestaag stijgt na het voortgezet onderwijs. Bij jongens is dit fenomeen sterker dan bij meisjes. Onder jongens neemt bijvoorbeeld het percentage cannabisgebruikers in de afgelopen maand sterk toe (van 9 naar 21 procent tussen 16 en 18 jaar), bij meisjes blijft dit stabiel.

Een ander voorbeeld is het ecstasygebruik. Vier procent van de 16-jarige jongeren uit het onderzoek heeft hier ervaring mee; op 18-jarige leeftijd is dit 12 procent. Ecstasy is onder studenten van 16 tot en met 18 jaar op het MBO en HBO de meest gebruikte harddrug. Negen procent heeft ooit ecstasy gebruikt en drie procent heeft dit de afgelopen maand nog gedaan.

Preventie belangrijk voor groep 16-18 jaar
De resultaten laten zien dat de leeftijdsgroep van 16-18 jaar een belangrijke doelgroep is voor preventie, niet alleen wat betreft drugsgebruik, maar ook voor alcohol- en tabak. Vooral het roken onder met name MBO-ers en het binge drinken onder alle groepen blijft zorgwekkend hoog. Van de alcohol drinkende studenten, drinkt 14 procent in het weekend meer dan 20 glazen (jongens 21 procent, meisjes 7 procent). Ondanks alle aandacht de afgelopen jaren voor de negatieve effecten van alcoholgebruik voor met name jonge mensen is de drinkcultuur onder Nederlandse jongeren er nog altijd een van stevig drinken. Overmatig alcoholgebruik én het voorkomen dat jongeren beginnen met roken blijft daarom een aandachtspunt.

Factsheet Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2015
Jacqueline Verdurmen, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer

Lees de factsheet in de bijlage

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)