Nieuws |

Leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen vernieuwd

Leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen vernieuwd

Hoe zorg je als gemeente dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, zonder gezondheid- en veiligheidsincidenten door het gebruik van alcohol en drugs? Wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de vernieuwde leidraad staat het.

Evenementen, festivals en grote openbare concerten: gemeenten in Nederland hebben er steeds vaker mee te maken. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor wat er in hun gemeente gebeurt, stellen zij in samenwerking met lokale en regionale partners beleidsregels op waaraan evenementen moeten voldoen. Mede op basis daarvan besluiten ze om een vergunning voor een evenement te verlenen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het gebruik van alcohol en drugs door bezoekers en de daarmee gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen hebben wij in 2016 een leidraad alcohol en drugs bij evenementen ontwikkeld. In aanloop naar het festivalseizoen van 2017 brengen wij de ge-update versie uit.

Overzicht van maatregelen en interventies

De leidraad biedt een overzicht van de maatregelen en interventies die vooraf, tijdens en na evenementen ingezet kunnen worden om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken. Sommige daarvan zijn wettelijk verplicht, andere maatregelen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Waar mogelijk wordt beschreven wat er bekend is over de effectiviteit van de maatregelen en interventies. Indien er geen bewijs is voor de effectiviteit worden zogeheten best practices of voorbeelden aangedragen.

Update leidraad

In de 2.0 versie zijn de ervaringen van diverse gemeenten meegenomen, waardoor er nog meer praktische tips en handvatten in de leidraad staan. Nieuw is ook de informatie over (wetgeving met betrekking tot) lachgas. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen constatering van bezit van drugs en het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Gratis download

Alcohol en drugs bij evenementen. Leidraad voor gemeenten 2.0 is gratis te downloaden onder dit bericht.  

Mocht u opmerkingen, aanvullingen of vragen hebben over deze leidraad, dan ontvangen wij die graag van u. U kunt dan contact opnemen met de projectleider: Ferry Goossens.

Meer over dit thema