Klinieken Intensieve Behandeling bieden uitkomst bij vastlopende ggz-behandeling

Soms loopt een ggz-behandeling vast. De cliënt en het team komen niet meer verder, ondanks dat er al veel geprobeerd is. Als er sprake is van een ontwrichte behandelrelatie of impasse in de behandeling bieden Klinieken Intensieve Behandeling (KIB’s) uitkomst voor zowel professionals als cliënten in de ggz. Ontdek wat KIB’s dan voor u kunnen betekenen.

De KIB’s zijn een derdelijnsvoorziening in het ggz zorglandschap. De experts van de KIB’s bieden directe en indirecte zorg aan zowel professionals als cliënten in de ggz. Ze bieden consultatie, second opinion, in-company teamtrainingen, observatie en diagnostiek en tijdelijke opname.

De KIB’s zijn opgericht in de jaren tachtig, vanuit de sector zelf. Die ervaarde een leemte in het aanbod. De stip aan de horizon was dat de KIB’s zichzelf zouden kunnen opheffen; dat ze overbodig zouden worden. Omdat elke reguliere kliniek en ambulant team de zorg kan bieden die nodig is – niet meer en niet minder – waarmee mensen de regie over hun leven herwinnen en verder kunnen werken aan hun herstel. Daar komen we helaas nog niet in de buurt.” – KIB-manager

In welke situaties

Als een ggz-behandeling vastloopt, kan een KIB op verschillende manieren helpen. Een KIB kan een behandelteam en de cliënt ondersteunen bij het inzetten van een andere benadering; het behandelteam en de cliënten een ‘time out’ bieden; de cliënt de kans geven tot rust te komen door een tijdlang in een ander gestructureerd behandelklimaat te zijn. Daarnaast biedt het KIB ter ondersteuning tools voor het verwijzende behandelteam. Zo worden de randvoorwaarden voor herstel gecreëerd, zodat de cliënt terug naar de behandeling kan of verder kan.

Om wie gaat het

Het gaat meestal om cliënten met complexe meervoudige psychische problematiek en vaak een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis. Voorgaande behandelingen hadden onvoldoende resultaat. De KIB’s zien onder meer cliënten met:

  • Psychotische stoornissen waarbij sprake is van ernstige gedragsproblematiek zoals (fysieke/verbale) agressie, (fysieke/verbale) bedreigingen en (seksuele) intimidatie.
  • Ernstige persoonlijkheidsstoornissen, dissociatieve stoornissen en trauma gerelateerde problematiek waarbij onder andere acting out, zelfdestructief en suïcidaal gedrag op de voorgrond staat.
  • Autismespectrumstoornissen.

Mijn grootste keerpunt kwam op de dag dat ik te horen kreeg dat ik de verkeerde diagnose had gekregen. Het was alsof ik een soort gebruiksaanwijzing voor mezelf kreeg, al het gedrag wat ik vertoonde en nog steeds vertoon was ineens heel verklaarbaar. Het was een soort geschenk voor mij, ik was niet helemaal van het padje af. Dus ik viel nog te redden.”  – Voormalig KIB-client

Meer informatie

Voor verwijzers en stakeholders is een digitale folder gemaakt met informatie over de KIB’s.

Bron: https://www.trimbos.nl/kennis/zorg-en-participatie/
Ankie Lempens
Senior projectmedewerker Zorg & Participatie