Nieuws |

Inspiratiemiddag IJslands preventiemodel: Ouderbetrokkenheid

Inspiratiemiddag IJslands preventiemodel: Ouderbetrokkenheid

Hoe kun je als gemeente ouders helpen om overmatig middelengebruik bij hun kinderen te voorkomen? Tijdens de inspiratiemiddag over Ouderbetrokkenheid op dinsdag 11 juni 2019 in Utrecht onderzoeken we aan de hand van het zogenaamde IJslandse preventiemodel wat de mogelijkheden zijn in Nederland.

In IJsland is een preventiemodel ontwikkeld dat succesvol is in het terugdringen van het middelengebruik onder jongeren. Het model is vooral gericht op het versterken van de beschermende factoren in het leven van kinderen, waaronder de relatie met ouders en effectief ouderlijk toezicht.

Ouderbetrokkenheid

IJslanders noemen de ouders ‘de meest beschermende factor in het leven van een kind’. 20 jaar geleden brachten ouders in IJsland relatief weinig tijd door met hun pubers. Naast andere maatregelen, is daarom nadrukkelijk ingezet op het versterken van de relatie tussen ouder en kind. Ouders brengen nu meer tijd door met hun puberende kind en denken en werken mee aan de preventieve maatregelen in hun gemeente.

Nederlandse pubers zijn heel positief over hun ouders, maar er is nog ruimte om de positieve relatie meer beschermend te laten werken. Wat kun je als Nederlandse gemeente leren van het IJslands model? Daar gaan we op in tijdens deze inspiratiemiddag over Ouderbetrokkenheid. Tijdens deze middag vertellen verschillende sprekers over dit thema:

  • Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut over wat we kunnen leren van het IJslandse model
  • Saskia Smith en Martine de Vente van ‘Tis hier geen hotel’
  • Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut over pubers en uitgaan.

Verder praten we u bij over de ontwikkelingen binnen het pilottraject in Nederland rondom het IJslandse preventiemodel en gaan we met elkaar in discussie over het thema Ouderbetrokkenheid.

Aanmelden?

Wilt u aanwezig zijn bij deze inspiratiemiddag? Meldt u dan aan via de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Over de inspiratiemiddagen

De inspiratiemiddag is onderdeel van een bijeenkomstenreeks over het IJslands preventiemodel, georganiseerd door het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Tijdens deze middagen worden Nederlandse gemeenten geïnformeerd over de stand van zaken in de zes gemeenten die als pilot werken met de IJslandse aanpak. Tijdens de middag worden ook de zogenaamde beschermende factoren uitgelicht waar ouderbetrokkenheid er een van is.

Updates in uw mailbox

Nieuwsbrief IJslands Preventiemodel

Meer over dit thema

Lian Smeets
Adviseur gemeenten