Lian Smeets

Expertise

  • Gemeentelijk preventiebeleid
  • Verbeteren welbevinden jongeren en voorkomen middelengebruik
  • Alcohol en sport
  • Alcoholvrije alternatieven
  • Kwalitatief implementatieonderzoek

Inspiratie en missie

Mijn missie is om een kansrijke omgeving te creëren voor alle jongeren in Nederland, waarin aandacht is voor het verbeteren van hun welbevinden en het voorkomen van middelengebruik. Ik geloof dat datagestuurd werken met de lokale community rond jongeren de beste manier is om te werken aan een kansrijke omgeving. In mijn werk als adviseur voor gemeenten ondersteun ik gemeenten om op deze manier te werk te gaan.

Lopende projecten

  • Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, gebaseerd op het IJslandse preventiemodel
  • Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines
  • Expertisecentrum Alcohol, dossierhouder Alcohol en Sport, Alcohol en Gemeenten en Alcoholvrije Dranken