Nieuws |

Info-bijeenkomst: Effectieve aanpak bingedrinken nu ook in Nederland. Wie sluit aan?

Info-bijeenkomst: Effectieve aanpak bingedrinken nu ook in Nederland. Wie sluit aan?

Op 11 oktober 2016 organiseert het Trimbos-instituut de STAD-lab informatiebijeenkomst. STAD is een kosteneffectieve community-aanpak in Stockholm om binge drinken en alcoholgerelateerde problemen in het uitgaansleven tegen te gaan. Op de bijeenkomst krijgt u toelichting op het STAD project en wordt met de deelnemers besproken hoe onderdelen van de aanpak geïmplementeerd kunnen worden.

De STAD aanpak zet in op drie factoren tegelijk: beperken van de beschikbaarheid van alcohol door training van barpersoneel, handhaving en toezicht, en beïnvloeden van de heersende sociale norm. De komende drie jaar wordt gekeken hoe dit succesvolle project ook elders in Europa geïmplementeerd kan worden. Het Trimbos-instituut is daar voor Nederland bij betrokken. Gebleken is dat er buiten het EU project, bij andere regio’s en gemeenten belangstelling bestaat voor de STAD aanpak.

Informatiebijeenkomst
Op 11 oktober 2016 organiseren wij daarom van 10.00 uur tot 13.00 uur een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. In deze STAD-lab bijeenkomst wordt besproken hoe elementen van de STAD-aanpak aansluiten op de lokale behoeften van de deelnemers en wat de implementatiekansen zijn.

Naast informatie over het STAD gedachtengoed, de ervaringen en effecten, en de kansen voor STAD in Nederland zal tijdens de bijeenkomst dan ook met de deelnemers van gedachten worden gewisseld over mogelijke STAD-lab projecten in hun gemeente en de wijze van financiering.

Uitgenodigd zijn gemeenten (beleidsmedewerkers volksgezondheid en handhaving), GGD-en en instellingen voor verslavingszorg. Het heeft de voorkeur als uit gemeenten beide beleidsmedewerkers aanwezig zijn.

Meer informatie en aanmelding
Aukje Sannen  asannen@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)