Nieuws |

IJslandse preventiemodel biedt kansen voor Nederland

IJslandse preventiemodel biedt kansen voor Nederland

Een nieuwe factsheet geeft inzicht in het succes en de werkwijze van de IJslandse aanpak om alcohol-, tabak-, en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen. Ook benoemt de factsheet welke kansen dit preventiemodel biedt voor Nederland en met welke aspecten rekening moet worden gehouden bij een vertaling naar de Nederlandse situatie.

In de factsheet wordt de daling van middelengebruik onder IJslandse jongeren in de laatste twintig jaar beschreven en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de trends in middelengebruik in Nederland. Ook bevat de factsheet een toelichting op de IJslandse manier van werken, waarbij wordt ingegaan op de beïnvloedbare factoren waar het model zich op richt. Op basis van de wetenschappelijke literatuur wordt de effectiviteit van het IJslandse preventiemodel besproken.

Vergelijking IJsland-Nederland

Naast een beschrijving van het IJslandse preventiemodel, geeft de factsheet inzicht in aspecten die van belang zijn bij de vertaling van dit model naar de Nederlandse situatie. IJsland en Nederland zijn verschillend in populatie en cultuur. Het model kan dus niet één op één overgenomen worden, maar moet worden aangepast aan de Nederlandse situatie.

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Op welke manier het IJslandse preventiemodel kan worden geïmplementeerd in Nederland, onderzoeken het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in een beleidsvormend leertraject. Aan dit traject, dat loopt van 2018 tot 2021, nemen zes gemeenten deel, namelijk Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk.

Meer over dit thema

Volg de pilot

Volg de ontwikkelingen bij de zes gemeenten die experimenteren met het IJslandse model.

Meer info

Jeroen de Greeff
Coördinator Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)