Gezocht: promovendi en onderzoekers die zich bezighouden met ouderenpsychiatrie

Gezocht: promovendi en onderzoekers die zich bezighouden met ouderenpsychiatrie

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is op zoek naar kennis en wil een platform bieden voor het verspreiden daarvan.

Een van de speerpunten van het NKOP voor de komende jaren: het verspreiden en delen van kennis. Onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, webinars en wellicht ook trainingen gericht op de ouderenpsychiatrie in de volle breedte.

Om ons netwerk te voorzien van de meest actuele onderzoeksresultaten, evidence based practices en state of the art ontwikkelingen in de ouderenpsychiatrie, willen een actueel overzicht bieden. We zijn daarom op zoek naar promovendi en onderzoekers die hun onderzoek in de ouderenpsychiatrie willen en kunnen delen.

Het NKOP biedt een platform en podium voor het uitdragen en verspreiden van de door jullie opgedane kennis, het promoten van wetenschappelijk onderzoek en het bereiken van een breed publiek van belangstellenden.

Promovendi en onderzoekers kunnen hun activiteiten aan ons doorgeven door het onderstaande format in te vullen en te sturen naar nkop@trimbos.nl. Vragen beantwoorden we ook graag na een bericht via nkop@trimbos.nl.

Format aanleveren onderzoeksactiviteiten

 • Naam onderzoeker (eventueel foto)
 • E-mailadres
 • Link naar eventuele social media (LinkedIn, ResearchGate)
 • Instituut, onderzoeksgroep, plaats
 • Deskundigheidsgebied, expertisegebied
 • Naam onderzoek en indien beschikbaar een logo
 • Indien promotieonderzoek, namen (co-)promotor(en)
 • Website onderzoek
 • Samenvatting onderzoek
 • Looptijd onderzoek
 • Subsidiegever
 • Relevante wetenschappelijke publicaties (APA stijl, incl. doi)
Elsemieke van Belzen
Projectmedewerker Ouderen