Nieuws |

Factsheet waarschuwende foto’s en tekst op pakjes tabak

Factsheet waarschuwende foto’s en tekst op pakjes tabak

Op 20 mei treedt de herziene Tabakswet in werking. Een van de maatregelen is dat op tabaksverpakkingen gecombineerde tekst-fotowaarschuwingen komen te staan. In deze factsheet wordt samengevat wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over het effect hiervan op het voorkómen van roken en stoppen met roken.

De fotowaarschuwingen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen met als doel te voorkomen dat jongeren gaan roken. Ook wordt met de waarschuwingen beoogd rokers aan te moedigen om te stoppen met roken.

Effecten van waarschuwende afbeeldingen

  • Wetenschappelijk onderzoek toont dat waarschuwende afbeeldingen in alle tussenstappen tussen het zien van de waarschuwing en het gedrag (roken) effectiever zijn dan alleen tekstuele waarschuwingen.
  • Waarschuwende afbeeldingen maken gezondheidswaarschuwingen meer zichtbaar, zorgen voor sterkere emotionele reacties en maken de verpakkingen minder aantrekkelijk.
  • Hierdoor gaan zowel niet-rokers als rokers anders over roken denken: jongeren zijn door waarschuwende afbeeldingen minder van plan om te beginnen met roken en rokers zijn meer van plan om te stoppen. Het effect op niet-rokers is mogelijk iets groter dan op rokers.

Inhoud van de boodschap

  • Afbeeldingen die angst en een sterke emotionele reactie oproepen zijn het meest effectief in het informeren van consumenten over de gezondheidsgevaren van roken, in het aanzetten tot veranderingen in houding ten opzichte van roken en het veranderen van (voornemens over) gedrag.
  •  Een waarschuwing is effectiever als hij ook informatie bevat hoe je het gevaar kunt verminderen, bijvoorbeeld een praktisch advies over hulp bij stoppen met roken (telefonische hulplijn, website).

U kunt de factsheet onder dit bericht downloaden.

Meer over dit thema