Waarschuwende afbeeldingen op tabaksverpakkingen

Met het in werking treden van de herziene Tabakswet op 20 mei 2016 komen op tabaksverpakkingen gecombineerde fotowaarschuwingen te staan. Dit zijn afbeeldingen met een bijpassende tekst waarin wordt gewaarschuwd voor de gezondheidsgevaren van roken.

De fotowaarschuwingen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen met als doel te voorkomen dat jongeren gaan roken. Ook wordt met de waarschuwingen beoogd rokers aan te moedigen om te stoppen met roken.

Deze factsheet vat samen wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over het effect van waarschuwende afbeeldingen op het voorkómen van roken en stoppen met roken.

Auteur E. Croes, J. Bommelé, G. Nagelhout
Auteur

, ,

Pagina's

10

Jaar

SKU af1468
Category Factsheets