Nieuws |

Drug 4-FA per april 2017 verboden

Drug 4-FA per april 2017 verboden

Het gebruik van 4-fluoramfetamine (4-FA) vormt een groot risico voor de gezondheid van de gebruiker. Er is voldoende aanleiding om 4-FA onder de werking van de Opiumwet te brengen. Dat blijkt uit de risicobeoordeling van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring (CAM) op verzoek van het ministerie van VWS.

De Commissie Risicobeoordeling

De Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs heeft een risicobeoordeling uitgevoerd voor 4-FA en kreeg daarbij ondersteuning van het CAM. Vergeleken met eerdere beoordelingen door de Commissie, heeft 4-FA over het geheel een hoge risicoscore. Op basis van deze beoordeling vindt de Commissie dat het gebruik van 4-FA ontmoedigd dient te worden en adviseert daarom in de eerste plaats het middel onder de Opiumwet te brengen. Er moet ingezet worden op ontmoediging en preventie door gerichte voorlichting om gebruikers bewust te maken van de negatieve gezondheidseffecten van 4-FA. De commissie adviseert verder om het gebruik van 4-FA blijven te monitoren.

4-FA in Nederland

4-FA wordt frequent aangetroffen in Nederland. Recent onderzoek laat zien dat het gebruik ervan de afgelopen jaren flink is toegenomen, evenals het aantal meldingen van ernstige gezondheidsincidenten waaronder hartproblemen en hersenbloedingen. Het Trimbos-instituut monitort actief de drugsmarkt en heeft in september jl. gebruikers gewaarschuwd voor het gebruik van 4-FA.

Meer informatie over de beoordeling van het CAM.

Lees in de bijlage de Update september 2016 van de Factsheet 4-FA.

 

Wat zijn de risico’s van 4-FA?

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)