Nieuws |

Display ban’ tabaksproducten blijkt effectief

Display ban' tabaksproducten blijkt effectief

Een verbod op het uitstallen van tabaksproducten op verkooppunten ('display ban') lijkt een effectieve maatregel om het roken onder jongeren verder terug te dringen.

Tabaksdisplays op verkooppunten horen tot de belangrijkste kanalen voor tabaksproducenten om hun producten aan te prijzen. Vanwege de mogelijk stimulerende effecten op roken zijn een aantal landen overgegaan op een verbod op het uitstallen van tabaksproducten op verkooppunten (display ban). In Nederland is nog geen uitstalverbod van kracht, maar de overheid is wel van plan om vanaf 2020 een verbod in te voeren voor supermarkten en vanaf 2022 voor de overige verkooppunten met uitzonding van tabaksspeciaalzaken (aldus deze brief van de staatssecretaris van VWS over tabaksbeleid).  

Uit onderzoek van Amsterdam UMC, in samenwerking met de Vrije Universiteit en het Trimbos-instituut, blijkt dat in Europese landen waar een display ban was ingevoerd, het roken onder adolescenten sterker was afgenomen dan in landen waar géén display ban was ingevoerd. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van 174.878 scholieren van 15 en 16 jaar, afkomstig uit 25 Europese landen, waaronder Nederland. De data zijn afkomstig uit de European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD)

Bron: artikel over dit onderzoek in het internationale vakblad Tobacco Control

 

Meer over dit thema