Nieuws |

Cliëntgerichte gzz centraal op internationaal congres Zagreb

Cliëntgerichte ggz centraal op internationaal congres Zagreb

Vorige week organiseerde het Trimbos-instituut samen met haar Nederlandse partners in Zagreb een internationaal tweedaags congres over cliëntgerichte zorg en vermaatschappelijking in de ggz. Experts uit Australië, Italië, Moldavië, Spanje en natuurlijk Nederland werkten met de aanwezigen samen aan een nieuwe Kroatische ggz.

Mevrouw Ellen Berends, Nederlandse ambassadeur in Kroatië en Tomislav Dulibić, staatssecretaris van Gezondheidszorg openden de conferentie. Alle kernthema’s kwamen aan de orde: stigma, participatie van cliënten en familie, herstelgericht werken, organisatie van ambulante zorg en samenwerking met politie.

Deze conferentie sluit het éénjarig project Ensuring optimal health care for people with mental ill health af. Dit project is gestart op 20 april 2016 en duurt een jaar. Tot nu toe is een grondige analyse gemaakt van de wet- en regelgeving in Kroatië en zijn bouwstenen aangeleverd voor een breed gedragen visie en beleid. De positie van de cliëntenvertegenwoordiging is versterkt, er zijn tot nu toe 300 professionals getraind in de beginselen van community mental health care, in diverse regio’s worden nu community mental health teams opgezet en er zijn drie basisrichtlijnen ontwikkeld. De volgende stap is om de wetgeving en de bekostiging aan te passen en deze nieuwe werkwijze in heel Kroatië uit te rollen.

Beter op de kaart

Het project heeft de geestelijke gezondheidszorg in Kroatië beter op de kaart gezet. Politici en hoge ambtenaren gaven presentaties tijdens het congres. Recent bezocht de Kroatische staatsecretaris voor Gezondheidszorg Nederland, samen met de voorzitter van de cliëntenorganisatie, geneesheer-directeuren van psychiatrische en universitaire ziekenhuizen, een directeur van de nationale zorgverzekeraar, voorzitter en directeur van het Kroatisch Instituut voor Publieke Gezondheid en de verantwoordelijke ambtenaren van het ministerie. Zij deden inspiratie op bij het Trimbos-instituut en Nederlandse koepels en zagen in de praktijk bij verschillende aanbieders hoe herstelgerichte zorg en wijkteams in elkaar zit.

Een mooi resultaat van het bezoek is het verbeteren van de behandeling van mensen met PTSS in dit land dat 25 jaar geleden in oorlog was. Nederland gaat psychiaters in Kroatië trainen in EMDR.

Kroatië en Nederland werken in dit project samen met als doel Kroatië te laten profiteren van de ervaringen in Nederland met het opzetten en onderhouden van een goed werkende ggz. Het Trimbos-instituut leidt het project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie (Twinning-project).

Meer over dit thema