Nieuws |

Camerabeelden confronteren dronken jongere met eigen gedrag

Camerabeelden confronteren dronken jongere met eigen gedrag

Dronken jongeren die zich tijdens uitgaansavonden in de binnenstad van Amersfoort misdragen worden door de politie en handhavers van de gemeente gefilmd. Het tonen van deze cameraopnamen aan de minderjarige overtreder en zijn of haar ouders vergroot de bewustwording van de risico’s van overmatig alcoholgebruik in relatie tot openbare orde. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van de politie.

Sinds 2013 maken bikers van de politie in Amersfoort al gebruik van helmcamera’s en bodycams om tijdens uitgaansavonden opnamen te maken van dronken jongeren die zich misdragen. Sinds 2016 zijn ook gemeentelijke handhavers (BOA’s) uitgerust met deze middelen.

‘De Confrontatie’
Als onderdeel van het traject ‘De Confrontatie’ worden minderjarige bekeurde jongeren na het weekend met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek op het politiebureau om de opnamen gezamenlijk te bekijken. Zowel de jongere als de ouders zijn veelal onder de indruk van de getoonde beelden. Tijdens het confrontatiegesprek worden de jongeren en hun ouders bewust gemaakt van de risico’s van dronkenschap in het publieke domein, zoals het plegen van vernielingen of geweld, rijden onder invloed, slachtofferschap van beroving en ongewenste seksuele ervaringen. Met deze aanpak willen gemeente en politie de bewustwording van de risico’s van overmatig alcoholgebruik bij minderjarigen vergroten en de kans op herhaling verkleinen.

Onderzoek Trimbos-instituut
Het Trimbos-instituut heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de ervaringen met het traject ‘De Confrontatie’. Uit het onderzoek komt naar voren dat beelden in combinatie met een gesprek door zowel de agenten, als de jongeren en hun ouders als positief wordt ervaren. Het onderzoek maakt duidelijk dat het tonen van de beelden bijdraagt aan de bewustwording van met name de gevaren van openbaar dronkenschap voor de veiligheid van de jongere. Ook biedt het ouders de gelegenheid om meer zicht te krijgen op het (drink)gedrag van hun kinderen in het uitgaansleven.

Hoewel de meeste geïnterviewde jongeren en de ouders inschatten dat naar aanleiding van dit gesprek overmatig alcoholgebruik in de toekomst zal verminderen, is aanvullend onderzoek nodig om te kijken of dit ook daadwerkelijk gebeurt.  

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Op 8 september geeft de politie in samenwerking met de gemeente Amersfoort een toelichting op de werkwijze. Dit vindt plaats tijdens de landelijke studiedag Alcohol Toezicht, meer informatie over de studiedag en voor aanmelden: www.lokaalmiddelenbeleid.nl

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)