Buitenshuisproject doet kinderen in korte tijd opbloeien

Buitenshuisproject doet kinderen in korte tijd opbloeien

Opvangmedewerkers melden dat kinderen van ouders met een verslaving of psychische problemen in korte tijd helemaal opbloeien als ze deelnemen aan het Buitenshuisproject. Geïnteresseerde gemeenten kunnen nog meedoen aan de pilot.

Het Buitenshuisproject loopt nu een half jaar. Het project richt zich op kinderen van 0 tot 18 die ouders hebben met psychische problemen, een verslaving of licht verstandelijke beperking (LVB), waardoor de thuissituatie onveilig is. Het doel is om het welbevinden van deze kinderen te vergroten en de kans op kindermishandeling of (latere) psychische problemen te verkleinen door het bieden van reguliere kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO) en voor de oudere kinderen bijvoorbeeld een sportclub of huiswerkbegeleiding.

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen zijn positief, blijkt uit een rondgang bij deelnemende gemeenten. Jongens en meisjes die nooit konden sporten door de situatie thuis, genieten enorm op de sportvereniging. Ouders zijn blij dat ze twee jaar de tijd krijgen om thuis voor een gezonde en veilige situatie te zorgen. Als een interventie korter is, legt dat veel druk op ze.

De nieuwe aanpak brengt rust en structuur in huis. Ook zien hulpverleners meer ruimte om met ouders aan de slag te gaan. Bij positief resultaat wordt het Buitenshuisproject duurzaam geïmplementeerd.

Van huilend binnenkomen, zich totaal verlaten en verloren voelend, naar een meisje wat zich gaat ontwikkelen conform haar leeftijd en met een lach binnenkomt. Dat is heel fijn. – Opvangmedewerker Buitenshuisproject

Veilig Thuis ziet veel geschikte gezinnen voor het Buitenshuisproject en zou het project graag regionaal inzetten in plaats van koppelen aan een gemeente zoals nu gebeurt. – Linking pin Buitenshuisproject

‘Schitterend door haar eenvoud’

Ondanks het aanvankelijke gepuzzel met de organisatie ervan, vinden hulpverleners dit project ‘schitterend in haar eenvoud’. Het is dan ook niet moeilijk partijen te overtuigen van de relevantie van het Buitenshuisproject.

Wat maakt het Buitenshuisproject uniek? Rianne van der Zanden: “Andere initiatieven die hier op lijken, duren vaak maar kort. Bovendien krijgen de medewerkers daarbij geen training zoals in het Buitenshuisproject en ontbreken linking-pins als centrale verbinder tussen betrokkenen rondom het gezin. Met dit project willen we stress bij het kind wegnemen en een gedwongen kader, uithuisplaatsing en intergenerationele overdracht van problemen voorkomen. Kinderen geven daarbij aan dat ze het liefst zo normaal mogelijk willen opgroeien en dat eventuele hulpverleners op de achtergrond blijven. Reguliere opvang past daarbij.”

Betere afstemming op lokale situatie

Uniek is ook dat de betrokken professionals het Buitenshuisproject steeds beter weten af te stemmen op de lokale situatie, en er enthousiast mee aan de slag gaan. “Toen ik het gezin over het Buitenshuisproject vertelde, voelde het alsof ik een cadeautje kwam brengen”, vertelde een linking pin.

Per gemeente verschilt de financiering van de opvangplekken, de hulporganisatie die de linking pin-functie uitvoert, de samenwerking met Veilig Thuis en andere partijen, en de behoefte aan deskundigheidsbevordering. Het Trimbos-instituut verzamelt kennis en ervaringen tijdens dit project op buitenshuisproject.nl. Voor de participerende gemeenten is er binnen de website een besloten gedeelte voor meer informatie, blogs en uitwisseling van ervaringen.

Goede invulling van preventie

Volgens een van de gemeenten is het Buitenshuisproject niet alleen het antwoord op een grote vraag vanuit de praktijk, maar sluit ook mooi aan op het algemene jeugdbeleid in de gemeente. De focus zou sinds de nieuwe Jeugdwet namelijk meer moeten liggen op preventief werken, maar tot nu toe kwam dat nog moeilijk van de grond. Het Buitenshuisproject is een concrete invulling van preventie en sluit hiermee goed aan op de transformatiedoelen.

Interdisciplinaire samenwerking

Elf gemeenten zetten hun schouders onder dit innovatieve project, samen met het Trimbos-instituut en de landelijke coördinator ‘Kindcheck’. Ook Augeo, Veilig Thuis (meldpunt huiselijk geweld), de volwassenen-GGZ, wijkteams en kinderopvang/BSO’s doen mee. VWS financiert het onderzoek en de ondersteuning door het Trimbos-instituut. De gemeenten kopen de kinderopvangplekken in en leveren de zorg. Kinderen uit KOPP/KOV-gezinnen (voorheen KOPP/KVO-gezinnen) en kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking komen voor deelname in aanmerking als ze zijn gemeld bij Veilig Thuis of tegen een melding aanzitten.

Het onderzoek loopt tot 2022, daarna wordt gekeken hoe verder te organiseren.

Doe ook mee

Voor het onderzoeksproject zijn nog meer gemeenten welkom. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor het Buitenshuisproject via buitenshuisproject@trimbos.nl. Het projectteam neemt dan contact met u op.

Bron: ZorgWelzijn.nl


Het Buitenshuisproject is opgenomen in het stimuleringsprogramma Kansrijke Start van VWS. 


Meer over dit thema