Nieuws |

Blurring nader bekeken: een Europese verkenning

De afgelopen tijd is veel gediscussieerd over het fenomeen ‘blurring’, waarbij wordt geëxperimenteerd met het verkopen van alcoholhoudende dranken in verkooppunten, zoals een kledingzaak of kapper waar dat wettelijk niet is toegestaan. Het ministerie van VWS heeft in 2016 een onderzoek uit laten voeren door Ecorys. Wij hebben in opdracht van VWS aanvullend onderzoek gedaan om meer inzicht te geven over de alcoholconsumptie en -verkoop in omringende Europese landen en ervaringen met blurring.

Opvallende verschillen tussen landen met weinig restricties en landen met veel restricties

In het onderzoek zijn experts uit negen Europese landen geraadpleegd over de wetgeving en beschikbaarheid van alcohol in hun land. Hieruit bleek dat er duidelijke verschillen zijn tussen landen met beperkte wettelijke restricties voor de verkoop van alcohol en landen met strenge restricties. Zo is er een verschil waarneembaar in het aantal en type verkooppunten, de ervaren beschikbaarheid van alcohol en in de per capita alcoholconsumptie. Ook valt op dat de meeste landen met weinig restricties voor alcoholverkoop zich bewegen richting meer restricties, terwijl landen met strenge restricties dit zo proberen te houden.

Vergelijkbare blurring-casussen

De meeste geraadpleegde buitenlandse experts op het gebied van alcoholbeleid verwachten dat een versoepeling van de wetgeving, zoals bij blurring, waarschijnlijk leidt tot een toename van de beschikbaarheid van alcohol. Er zullen volgens hen waarschijnlijk meer verkooppunten ontstaan, met als gevolg dat de alcoholconsumptie en de daarmee gepaard gaande problemen toenemen. Deze argumenten zijn in Zweden en Slovenië aanleiding om (vergelijkbare) blurring-initiatieven te verbieden.

In het rapport Blurring nader bekeken zijn door middel van een verkennend onderzoek beelden geschetst van de wetgeving, beschikbaarheid en alcoholconsumptie in andere Europese landen. Hoewel het geen volledig beeld geeft van de situatie, is er met deze verkenning meer duidelijkheid over de alcoholverkoop in Nederland ten opzichte van andere Europese landen.

Lees in de bijlage het rapport Blurring nader bekeken. Een Europese vergelijking van wettelijke restricties, verkooppunten en beschikbaarheid.

Meer over dit thema