Nieuws |

15-16-jarigen drinken minder, binge drinken blijft hoog

15-16-jarigen drinken minder

Het alcoholgebruik onder Nederlandse 15- en 16-jarigen neemt verder af, blijkt uit nieuwe ESPAD cijfers. Jongeren starten later met het drinken van alcohol. Het binge drinken blijft echter zorgwekkend hoog.

Vandaag verscheen ook het internationale rapport van de HBSC-studie waarin ook cijfers over alcohol- en drugsgebruik onder scholieren in 2013. Meer informatie over de studie kunt u vinden in het bericht van de Universiteit Utrecht.

Sinds de invoering van de leeftijdsgrens NIX 18 begin 2014 wordt vaak de vraag gesteld of jongeren daardoor niet juist meer zijn gaan drinken. Reden voor het Trimbos-instituut om, aan de vooravond van het Alcohol- en Drugscongres op 16 en 17 maart, een eerste analyse uit te voeren van het vierjaarlijkse onderzoek ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs). De definitieve cijfers worden in september gepresenteerd.

Eerste analyse
Uit deze eerste analyse blijkt dat het zowel het ooit drinken, de laatste vier weken drinken als het binge drinken in zijn algemeenheid is afgenomen onder 15-16-jarigen. Het binge drinken onder drinkers is echter onveranderlijk hoog. Jongeren die alcohol drinken hebben meestal ook ervaring met binge drinken. In de groep die wel eens alcohol heeft gedronken heeft 72 procent in de vier weken voor het onderzoek ten minste vijf glazen alcohol gedronken bij één gelegenheid. Dat aandeel is niet significant afgenomen tussen 2011 en 2015.

Geen verschillen tussen binge drinken bij jongens en meisjes
De verschillen tussen jongens en meisjes zijn verder afgenomen. Dat is vooral toe te schrijven aan jongens, onder hen is het binge drinken significant gedaald van 53 procent in 2011 naar 38 procent in 2015. Het lijkt erop dat meisjes iets meer ervaring hebben met binge drinken dan voorheen, maar deze verschillen zijn niet significant.

Drugsgebruik is niet toegenomen
Hoewel het drugsgebruik in de algemene bevolking is toegenomen (CBS/Trimbos-instituut, 2015), gebruikten 15- en 16-jarigen in 2015 niet meer drugs dan in 2011. De suggestie dat jongeren meer drugs zijn gebruiken, waarbij vaak een link gelegd wordt met de invoering van de leeftijdsgrens voor alcohol naar 18 jaar, wordt met deze cijfers voor de leeftijdsgroep 15-16-jaar niet ondersteund.

Tabellen en toelichting kunt u vinden in de bijlage.

Meer over dit thema