Extern nieuws |

Vragenlijstonderzoek: wie gebruikt er alcoholvrije dranken en beïnvloedt dit het alcoholgebruik?

Onderzoekers uit de Verenigde Staten hebben een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar wie alcoholvrije dranken gebruikt en of het gebruiken van deze dranken het verlangen naar en het waargenomen alcoholgebruik beïnvloedt bij volwassenen (18-89 jaar). De data is verzameld in de periode juni-juli 2023. In de eerste vragenlijst werd de frequentie van het gebruiken van alcoholvrije dranken bij 1906 volwassenen gemeten. De tweede, meer gedetailleerde, vragenlijst over gebruikspatronen werd uitgevoerd onder 466 volwassenen die in het afgelopen jaar alcoholvrije dranken gebruikten, van wie 153 volwassenen (32,8%) positief screenden op de CAGE-vragenlijst voor een stoornis in het gebruik van alcohol (hierna: alcoholstoornis).

Uit dit onderzoek blijkt dat 28,4 procent van de volwassenen in het afgelopen jaar en 61,7 procent ooit alcoholvrije dranken heeft gebruikt. Alcoholvrije sterke drank/mocktails werden het vaakst gebruikt (83,7%). Verder blijkt dat volwassenen met een alcoholstoornis vaker geneigd waren om alcoholvrije dranken te gebruiken in een poging het alcoholgebruik te verminderen of te stoppen dan volwassenen zonder alcoholstoornis. Twee derde van de volwassenen met een alcoholstoornis (68,0%) beaamde minder alcohol te gebruiken en 3,2 procent beaamde meer alcohol te gebruiken door het gebruik van alcoholvrije dranken. De hoeveelheid en de frequentie van alcoholgebruik waren positief geassocieerd met, respectievelijk, de hoeveelheid en de frequentie van het gebruik van alcoholvrije dranken.

De onderzoekers concluderen dat volwassenen met een alcoholstoornis geloofden dat ze minder alcohol drinken door het gebruik van alcoholvrije dranken. Dit suggereert dat het gebruik van alcoholvrije dranken voor sommige volwassenen een schadebeperkende strategie kan zijn. Er blijkt echter geen verschil in de gerapporteerde ernst van alcoholgebruik in relatie tot de hoeveelheid alcoholvrije dranken bij volwassenen met een alcoholstoornis. Om klinische richtlijnen voor het werken met mensen met een alcoholstoornis en interventies op basis van demografische verschillen in het gebruik van alcoholvrije dranken te onderbouwen, is volgens de onderzoekers aanvullend onderzoek met meer objectieve, real-time beoordeling nodig om met zekerheid het effect van alcoholvrije dranken op alcoholgebruik vast te stellen.

Bowdring, M. A., McCarthy, D. M., Fairbairn, C. E., & Prochaska, J. J. (2023). Non‐alcoholic beverage consumption among US adults who consume alcohol. Addiction.

Meer lezen over dit onderwerp: