Extern nieuws |

Systematische review: invloed van product-, individuele en omgevingsfactoren op gebruik van alcoholvrije en alcoholarme dranken

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk hebben een systematische review uitgevoerd naar de invloed van product-, individuele en omgevingsfactoren op het gebruik van alcoholvrije en alcoholarme dranken bij kinderen, jongeren en volwassenen. In totaal zijn 60 studies (50 kwantitatieve, 4 kwalitatieve en 6 mixed-methods studies) geïncludeerd (zoekperiode tot 28 februari 2023).

Uit dit onderzoek blijkt dat er heel weinig bewijs is om te weten of alcoholvrije en alcoholarme dranken een ‘gezond’ alternatief kunnen zijn voor alcoholhoudende dranken. Voor productfactoren zijn zowel intrinsieke factoren (het fysieke product en de sensorische kenmerken, zoals geur en textuur) als extrinsieke factoren (aspecten van het product die kunnen worden aangepast zonder het daadwekelijke product aan te passen, zoals de prijs en verpakking) geïdentificeerd. Met betrekking tot individuele factoren zijn zowel biologische/fysiologische factoren (hoe consumenten producten ervaren, de controle over eten en gezondheidskwesties) als psychologische factoren (heeft te maken met leren en ervaringen met het product, zoals gewoontegebruik) gevonden. Daarnaast zijn er ook omgevingsfactoren gevonden. Hierin zijn context en cultuur de belangrijkste elementen.

Hoewel er onderzoek is gedaan naar de invloed van product-, individuele en omgevingsfactoren op het gebruik van alcoholvrije en alcoholarme dranken, zijn de resultaten vaak tegenstrijdig. Bovendien is het bestaande onderzoek naar alcoholvrije en alcoholarme dranken theoretisch zwak, voornamelijk gebaseerd op kwantitatieve gegevens en geografisch beperkt, aangezien studies vooral uitgevoerd zijn in het Noorden van de wereld.

De onderzoekers concluderen dat er meer onderzoek nodig is om het gedrag van consumenten op het gebied van alcoholvrije en alcoholarme dranken te begrijpen.

Waehning, N., & Wells, V. K. (2024). Product, Individual and Environmental factors impacting the consumption of no and low alcoholic drinks: A Systematic Review and Future Research Agenda. Food Quality and Preference, 105163.

Meer lezen over dit onderwerp: