Extern nieuws |

Rapport over alcohol en de hersenen

Onderzoekers uit Zweden hebben een review uitgevoerd naar de invloed van alcohol op het menselijk brein. In het rapport wordt ook gefocust op het ontwikkelende brein (van foetus tot jongvolwassene), mentale gezondheid (jongvolwassene tot middelbare leeftijd) en het ouder wordende brein.

Uit dit onderzoek blijkt dat alcohol (ethanol) gemakkelijk de bloed-hersenbarrière passeert en zo alle structuren in de hersenen bereikt. Alcohol is giftig voor hersencellen. Er zijn verschillende manieren waarop alcohol het brein kan beïnvloeden van jong tot oud:

  1. Acute of onmiddellijke verslechtering door de aanwezigheid van alcohol in de bloedbaan die een reeks gedrags- en prestatievaardigheden beïnvloedt en het risico verhoogt op letsel, bijv. verkeersongevallen, geweld, vallen;
  2. Cognitieve stoornissen op de langere termijn die ontstaan als cumulatieve effecten die zich voordoen als besluitvormingsproblemen bij jongeren en jongvolwassenen, leermoeilijkheden en slechte leerprestaties, en vergeetachtigheid of dementie bij oudere drinkers;
  3. Het ontstaan van alcoholafhankelijkheid waarbij toenemende regelmaat en hoeveelheid van gebruik processen in gang zet die kunnen leiden tot naar moeite om de inname onder controle te houden ondanks negatieve sociale of andere gevolgen.

De onderzoekers concluderen dat het verminderen van alcoholgebruik (totale consumptie en binge drinken) waarschijnlijk de belangrijkste aanpasbare manier is om de cognitieve en neurologische gezondheid te bevorderen en hersenschade te voorkomen of te verminderen. Dit kan worden bereikt door: effectief alcoholbeleid (e.g. het verhogen van de prijs van alcohol, verminderen van de beschikbaarheid van alcohol); screening en behandeling in de gezondheidszorg inclusief medicatie om een stoornis in het gebruik van alcohol te behandelen; informatie op individueel niveau en gedragsverandering op basis van richtlijnen alcoholgebruik.

Rapport

Meer lezen over dit onderwerp: