Extern nieuws |

Eindevaluatie impact Minimum Unit Pricing in Schotland

Onderzoekers uit Schotland hebben een eindevaluatie uitgevoerd naar de impact van Minimum Unit Pricing (MUP) bij kinderen, jongeren en volwassenen in Schotland. MUP is een prijsmaatregel om alcoholgebruik te verminderen door goedkope zwakke en/of sterke alcoholhoudende dranken duurder te maken. De prijs van alcoholhoudende dranken wordt rechtstreeks gekoppeld aan het alcoholgehalte. Er wordt een bodemprijs ingesteld per eenheid alcohol: de ‘minimum unit price’ of ‘minimum eenheidsprijs’. Op 1 mei 2018 is MUP wettelijk in Schotland ingevoerd met een minimum eenheidsprijs van 50 pence. In totaal zijn 40 studies geïncludeerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat er sterk bewijs is dat MUP heeft bijgedragen aan een afname in: het alcoholgebruik, de totale alcoholverkoop (3%) en alcoholgerelateerde sterfgevallen en  – ziekenhuisopnames als gevolg van chronische oorzaken, zoals alcoholgerelateerde leverziekten. De afname in alcoholgerelateerde sterfgevallen en – ziekenhuisopnames was het grootst bij mannen en mensen met een lagere sociaaleconomische status. Er is geen consistent bewijs dat MUP invloed heeft gehad op: 1) andere alcoholgerelateerde gezondheidsuitkomsten (e.g. ambulance-oproepen, spoedeisende hulpbezoeken, voorschrijven van medicatie voor alcoholafhankelijkheid); 2) sociale uitkomstmaten (e.g. alcoholgerelateerde criminaliteit, illegaal drugsgebruik) en 3) op de alcoholindustrie. Verder is er enig kwalitatief bewijs dat MUP negatieve gezondheids- en sociale gevolgen heeft gehad op individueel niveau, met name voor mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol: zij hebben mogelijk toenemende financiële druk ervaren als gevolg van MUP. Bovendien blijkt dat MUP meer invloed had op de prijs van bepaalde alcoholhoudende dranken, met name ciders en sterke drank.

De onderzoekers concluderen dat de invoering van MUP een positief effect heeft gehad op het verminderen van alcoholgebruik en gerelateerde (gezondheids)schade.

Public Health Scotland. (2023). Evaluating the impact of  minimum unit pricing for alcohol  in Scotland: Final report. https://publichealthscotland.scot/publications/evaluating-the-impact-of-minimum-unit-pricing-for-alcohol-in-scotland-a-synthesis-of-the-evidence/

Meer lezen over dit onderwerp: