Lotte Voorham over het Mentale Gezondheidscongres in Moldavië

Sinds 2014 steunt het Trimbos-instituut de regering en het ministerie van Gezondheidszorg in Moldavië met de implementatie van grote hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt door een team van tien mensen in Moldavië en in samenwerking met internationale partners. In dit blog vertelt Lotte Voorham hoe ze tijdens het jaarlijkse congres van de mentale gezondheid in Moldavië de jarenlange samenwerking versterkte.

“Van 24 tot 26 november 2022 had in Chisinau, Moldavië, het jaarlijks ‘mentale gezondheid’ congres plaats. Op dit congres komen nationale en internationale experts samen om de laatste stand van de wetenschap te bespreken en het te hebben over toepassingen hiervan in de praktijk in Moldavië. Het gaat hier over de nieuwste richtlijnen voor het behandelen van psychische problemen maar bijvoorbeeld ook over goede voorbeelden voor het re-integreren en het vinden van werk door mensen met een psychische aandoening. Het congres werd geopend door de bevlogen vooraanstaand psychiater en onderzoeker Jana Chihai.

“De passie tijdens het congres was aanstekelijk en bewonderenswaardig met de oorlog in Oekraïne zo dichtbij en voelbaar.”

Trimbos en Moldavië

Zoals Laura Shields-Zeeman eerder al schreef in een blog ondersteunt het Trimbos-instituut sinds 2014 de regering en het ministerie van Gezondheidszorg in Moldavië met de implementatie van grote hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg. Dit staat bekend als het MENSANA project. Moldavië schaalt de traditionele institutionele ggz af en focust zich op het aanbieden van wijkgerichte ambulante geestelijke gezondheidszorg. Mensen hoeven niet langer steeds naar het ziekenhuis om ggz-zorg te ontvangen, maar kunnen vaak dicht bij huis of thuis geholpen worden.

“Het is mooi om te zien hoeveel er de afgelopen acht jaar is veranderd in de ggz in Moldavië. Elke regio heeft nu een eigen ‘community mental health center’ en er is steeds meer aandacht in de maatschappij en bij beleidsmakers voor mentale gezondheid.”

De komende jaren gaat het project zich focussen op duurzame implementatie van de gerealiseerde veranderingen en zal het zich ook bezighouden met bevordering van mentale gezondheid bijvoorbeeld door aandacht voor mentale problemen op scholen en in de werkomgeving.

Aan het woord

Ik en mijn collega Faith Thompson vertegenwoordigden het Trimbos-instituut op het congres. Faith sprak over mentale gezondheid op het werk waarbij onze collega Margriet Formanoy online aansloot. Ook koppelde ik met Laura Shields-Zeeman, kernthemahoofd mentale gezondheid en preventie, terug over Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van mentale gezondheidsinitiatieven en de relevantie hiervan voor Moldavië.

Het was mooi om te zien hoeveel connecties en inspiratie ontstaan tijdens dit evenement. Naast congres bezoek was er ook de gelegenheid om samen met ons team in Moldavië te werken aan concrete taken die de komende tijd op rol staan. Na corona is immers helder geworden dat online een heleboel kan worden gerealiseerd maar dat elkaar geregeld live ontmoeten toch onontbeerlijk is voor een effectieve samenwerking die nodig is voor een dergelijk omvangrijk en ambitieus project.”

“Over twee jaar staan we wellicht weer op dit congres en delen we hoe Moldavië zich weer verder heeft ontwikkeld richting een land waar iedereen toegang heeft tot gepaste zorg en ondersteuning voor het houden en onderhouden van ieders mentale gezondheid en welbevinden.”

Meer informatie

Lees meer over Trimbos en Moldavië

Lotte Voorham
Project Manager Mentale gezondheid & Preventie