Trimbos opent kantoor in Moldavië: ‘Private Institute Trimbos Moldova’

In opdracht van het Zwitserse Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking is het Trimbos-instituut begin dit jaar gestart met het project Reform of Mental Health Services in Moldova. Doel is om de GGZ in Moldavië te verbeteren en toegankelijker te maken. In het kader van het project heeft het Trimbos-instituut in Moldavië een kantoor geopend.

In samenwerking met het NIVEL, Luzerner Psychiatrie (GGZ service provider in Zwitserland) en The Romanian League for Mental Health wordt komende jaren gewerkt aan hervormingen van de GGZ in Moldavië. Het project richt zich tussen 2014 en 2018 op vier districten in Moldavië die als voorbeeld gaan dienen voor de hervormingen in de rest van het land.

De hervormingen richten zich op beleid en organisatie van de GGZ, financiering, behandelmethoden en de manier waarop er naar de GGZ en mensen met een psychische aandoening gekeken word. In de eerste instantie worden er community-based mental health services ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in vier districten waarna deze als voorbeeld kunnen dienen voor de landelijke hervormingen. De hervormingen hebben als doel het welzijn van Moldaviërs met een psychische aandoening te verbeteren door ze toegang te geven tot goede GGZ dichtbij huis.

Op het kantoor van de ‘Project Implementation Unit’ werken acht lokale werknemers.

Meer informatie
Ionela Petrea ipetrea@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)