Take it Personal

Rapportage casestudie 1

In deze rapportage worden de resultaten beschreven van een eerste evaluatie van Take it Personal voor het praktijkonderwijs en cluster 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). In de rapportage wordt in de eerste plaats ingegaan op de kenmerken van de doelgroep. Vervolgens wordt uitgelegd waarom er voor deze jongeren een apart programma is ontwikkeld. Nadat het programma is beschreven en onderbouwd, wordt ingegaan op de onderzoeksmethode.

Bij deze eerste casestudie zijn alle vier de varianten van Take it Personal aangeboden. Aangezien elke groep een eigen dynamiek had, worden de onderzoeksresultaten voor iedere variant apart beschreven. Tevens worden resultaten beschreven met betrekking tot de contactpersoon van de school en de trainers. Afsluitende worden de getrokken conclusies beschreven. Dit omvat de belangrijkste bevindingen, ondersteuning voor de gestelde hypothesen en de verschillende aanbevelingen voor doorontwikkeling.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Productnummer
AF1771
Jaar van uitgave
2020
Auteur
S. Onrust, D. Visser, E. Speth