Depressieproblematiek gemeten in Nederland

Rapport over het vóórkomen van depressieproblematiek

Voor het Meerjarenprogramma Depressiepreventie is een inventarisatie gedaan naar databronnen met gegevens over het vóórkomen (de prevalentie) van depressieproblematiek in de algemene bevolking in Nederland. Er zijn 43 landelijke, regionale en lokale databronnen gevonden, en hun kenmerken worden beschreven. Daarbij wordt een overzicht gegeven van reeds gepubliceerde prevalentiecijfers uit 22 van de databronnen. De inventarisatie maakt duidelijk welke prevalentiegegevens beschikbaar zijn voor welke groepen in de algemene bevolking op welk schaalniveau (landelijk, regionaal of lokaal).

Deze informatie is bijvoorbeeld bruikbaar om te monitoren of de ambitie van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie wordt gerealiseerd: een forse verlaging van het aantal mensen met een depressieve stoornis in het komende decennium. Daarnaast brengt de inventarisatie belangrijke gegevenslacunes in kaart. Zo ontbreekt het vooralsnog aan landelijke representatieve gegevens over de prevalentie van depressieve en aanverwante stoornissen bij jongeren tot 18 jaar en oudere personen van 65 jaar of ouder.

Auteur J. Nuijen, M. van Bon-Martens, T. van Doesum, M. Kleinjan, A. van der Poel
Auteur

, , , ,

Pagina's

70

Jaar

SKU af1709
Category Rapporten