Doelgroep definitie ter beschrijving van bewoners met gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek

Resultaten van een Delphi-studie

Deze rapportage bevat de resultaten van het Delphi-onderzoek naar de doelgroepdefinitie van bewoners behorend tot de doelgroep 1) gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en 2) bewoners van een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek. De publicatie is het eerste resultaat van een langer lopend onderzoek naar de kennisinfrastructuur over de sectoren verpleging en verzorging, verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg heen. Het Trimbos-instituut voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS. Doel van het onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor een nog betere samenwerking en kennisdeling en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van leven van bewoners met gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
132
Productnummer
AF1753
Jaar van uitgave
2020
Auteur
M. Veerbeek, A. Lempens, E. Bransen, E. van Belzen, J. van Erp, H. Kroon, H. van der Roest

ggz kennisinfrastructuur lvb ouderen Ouderenpsychiatrie psychiatrie