Kaartenset voor gespreksvoering

16,15 excl. btw 0,00 16,15 incl. btw

Een hulpmiddel in communicatie

In 2018 en 2019 hebben het Trimbos-instituut en TNO het door ZonMw gefinancierde project Gespreksvoering met ouders en jeugdigen: verbinding tussen JGZ-richtlijnen (projectnr. 732000202) uitgevoerd.

Hiervoor zijn dertien JGZ-richtlijnen met psychosociale thema’s systematisch ‘gescreend’ op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie. De informatie uit deze richtlijnen is vervolgens aangevuld met de uitkomsten van drie behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en professionals.

We hebben op basis van de documentenanalyse en de behoeftepeilingen 25 kernvaardigheden voor JGZ-professionals vastgesteld. De verwachting is dat de communicatie tussen professionals, jongeren en ouders verbetert wanneer professionals over deze kernvaardigheden beschikken. Een hulpmiddel voor het verkrijgen van deze vaardigheden is de Kaartenset voor gespreksvoering die in dit kader ontwikkeld is. Het is een set van honderd kaartjes met tips en aanbevelingen voor de professionals die onderverdeeld zijn in actie-, kennis-, advies- en reflectiekaarten.

Klik hier voor gebruiksmogelijkheden

De producten die we ontwikkeld hebben, zijn niet alleen bruikbaar voor JGZ-professionals maar ook voor alle zorgprofessionals die de communicatie met hun cliënten willen verbeteren.

Bij de kaartenset hoort ook een Bureaukaart voor gespreksvoering die professionals kunnen gebruiken als een geheugensteuntje in gesprekken met ouders en/of jongeren. Beide instrumenten hebben tot doel de communicatie met ouders en/of jongeren te verbeteren. Hier vindt u de rapportage Documentenanalyse JGZ Richtlijnen op basis waarvan de instrumenten ontwikkeld zijn.

Op voorraad

Auteur D. Meije, I. de Graaf, M. Klein Velderman, M de Wolff
Gewicht 320 g
Auteur

, , ,

Jaar

SKU pm0438
Category Campagnemateriaal