10 Tips voor mantelzorgers van mensen met psychische klachten in coronatijd

Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij. Gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van deze mantelzorgers-ggz. Op basis van wetenschappelijke, praktijkgerichte en ervaringskennis ontwikkelden het Trimbos-instituut, Ypsilon, Labyrint In Perspectief, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Mantelzorg NL en Movisie deze concrete tips voor mantelzorgers van mensen met psychische klachten om hen te helpen deze lastige periode door te komen.

Zie ook: 11 Tips voor gemeenten ter ondersteuning van mantelzorgers van mensen met psychische klachten in coronatijd

Pagina's

9

Jaar

SKU af1769
Category Campagnemateriaal