Kennissynthese arbeid en ernstige psychische aandoeningen

Eindrapportage

Dit rapport bevat een synthese van kennis aangaande arbeid en mensen met ernstige psychische aandoeningen. Centraal staan de vragen:

1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van arbeidsparticipatie, daarop gericht beleid en interventies voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in Nederland ten opzichte van andere landen?

2. Welke interventie is het meest effectief voor het bevorderen van arbeidsparticipatie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen ten opzichte van alle overige interventies?

3. Welke kennis ontbreekt nog m.b.t. bevorderen van arbeidsparticipatie in Nederland? Welke specifieke kennis is er op dat vlak met betrekking tot de rol van multidisciplinaire samenwerking?

Auteur F. Schaafsma, H. Michon, Y. Suijkerbuijk, J. Verbeek, J. Anema
Auteur

, , , ,

Pagina's

90

Jaar

SKU ex0006
Category Rapporten