Recovery Oriented Practices Index ROPI

Index voor een herstelgerichte ggz


Bent u op zoek naar de ROPI-R basistraining (Recovery Oriented Practices Index)?
Bekijk de ROPI-R training


De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg verleent. Er zijn versies voor verblijfsafdelingen, instellingen voor beschermd wonen / begeleid zelfstandig wonen en ambulante behandelteams. De uitkomsten kunnen handvatten bieden bij het opstellen van verbeterplannen voor de implementatie van herstelondersteunende zorg. De ROPI bestaat uit interviews met medewerkers, een cliëntenpanel en inzage van documenten. De auditoren dienen een korte training te volgen. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de Trimbos Academie .

Documenten downloaden

Met een aantal instellingen is de bestaande ROPI doorontwikkeld, met als resultaat de ROPI-R (Revisie). De ROPI-R  is een generiek instrument (dus voor elke setting te gebruiken) en heeft een scherpere focus op herstel-items. Binnenkort verschijnt ook de herziene handleiding.

Let op:
Gebruik bij voorkeur bovenstaande versies. Onderstaande versies zijn verouderd, en alleen bedoeld voor mensen die nog met de oude versie werken.

Volledige ROPI (inclusief scoreformulier, interview medewerkers, cliëntenpanel)

Losse ROPI scoreformulieren t.b.v. verslag

Losse ROPI scoreformulieren t.b.v. verslag voor teams in Vlaanderen

Tag:
Auteur A. Hendriksen-Favier, S. van Rooijen, A.M. Rijkaart
Auteur

, ,

Jaar

SKU dl014
Category Handreikingen
Tag: