Open en Alert deel 1: handleiding voor zorg- en welzijnsorganisaties

Open en Alert is een programma dat zich richt op het voorkomen van (problemen door) middelengebruik bij cliënten in zorg- en welzijnsorganisaties. Het programma bestaat uit drie pijlers: beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering en samenwerking met verslavingszorg.

Deel 1 is een handleiding voor zorg- en welzijnsorganisaties die Open en Alert in hun organisatie willen implementeren. De handleiding bevat concrete handvatten voor het ontwikkelen van visie en beleid. Zorg- en welzijnsorganisaties worden hierbij begeleid vanuit instellingen voor verslavingszorg. Deze instellingen bieden ook scholing in middelenkennis en gespreksvaardigheden. Dankzij samenwerkingsafspraken worden cliënten indien nodig toegeleid naar passende hulp. Deel 2 (handleiding preventiewerkers) en deel 3 (trainershandleiding) zijn door preventiewerkers op te vragen bij het Trimbos-instituut via openenalert@trimbos.nl

 

Zie ook: Folder Open en Alert voor zorg- en welzijnsorganisaties (PM0840)

Auteur M. Möhle, A. van Wamel
Jaar

Pagina's

48

SKU AF2145
Category Handreikingen