BHP_Handreiking

Handreiking voor gemeenten

Het Buitenshuisproject is een preventieve aanpak voor kinderen die opgroeien bij een ouder met psychische problematiek, verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. De aanpak heeft als doel om het welzijn van deze kinderen te vergroten en op de lange termijn te voorkomen dat deze kinderen zelf (psychische) problemen gaan ontwikkelen.

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die mentale gezondheid jeugd en de preventie van mentale problemen in hun portefeuille hebben. Ook professionals die werkzaam zijn in het sociale domein of de meer specialistische zorg als de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of de verstandelijk gehandicapten zorg (VGZ) kunnen het initiatief nemen om het Buitenshuisproject in de gemeente of regio te implementeren. De handreiking helpt gemeenten bij het maken van keuzes en het implementeren van de aanpak.

Meer informatie over de doelgroep, een uitgebreide beschrijving over het Buitenshuisproject en hulpmiddelen voor de verschillende fasen van het project vindt u in het achtergronddocument.

Auteur Tessa van Doesum, Vera Ramaker, Jeannet Kramer, Daniëlle Meije
jaar

2023

SKU AF1961
Category Folders en brochures