Folder Open en Alert voor zorg- en welzijnsorganisaties

Open en Alert is een programma dat zich richt op het voorkomen van (problemen door) middelengebruik bij cliënten in zorg- en welzijnsorganisaties. Het programma bestaat uit drie pijlers: beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering en samenwerking met verslavingszorg.

Deze folder kan gebruikt worden bij het werven van zorg- en welzijnsorganisaties vanuit instellingen voor verslavingszorg. De folder bevat toegankelijke informatie over inhoud en doel van het programma.

Zie ook Open en Alert deel 1: handleiding voor zorg- en welzijnsorganisaties (AF2145)

Jaar

SKU PM0840
Category Folders en brochures