Tweede tussenrapportage Lerend evalueren met GeestKracht

Bevindingen van tien afgeronde projecten

Het vijfjarige programma GeestKracht zet zich er voor in dat elke jongvolwassene (16-35 jaar) zichzelf kan zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig mee (blijft) doen in de maatschappij.

Voor het programma GeestKracht voeren het Trimbos-instituut en Stichting Alexander een lerend evaluatieonderzoek uit. Met behulp van die bevindingen wordt steeds gekeken of er iets in het programma moet worden aangepast. Het lerend evaluatieonderzoek heeft drie evaluatievragen:

  1. Welke doelen hebben de projecten, partnerschappen en andere activiteiten (inventariseren)?
  2. In hoeverre worden de beoogde doelen behaald, en wat zijn hierbij succesfactoren, knelpuntenen geleerde lessen (meten en leren)?
  3. Welke (eventuele) aanpassingen zijn nodig in het programma GeestKracht en de verandertheorie (bijstellen)?
Auteur M. van Bon-Martens, J. Nuijen, T. Pehlivan
Jaar

Pagina's

91

Auteur

, ,

SKU AF2094
Category Rapporten

Ook interessant