Tussenrapportage Lerend evalueren met GeestKracht

Eerste tussentijdse programmaevaluatie van GeestKracht

Elke jongvolwassene (16-35 jaar) kan zichzelf zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig mee (blijven) doen in de maatschappij. Dat is waar het vijfjarige programma GeestKracht zich voor inzet. Om dit programmadoel te bereiken kunnen verschillende projecten en partnerschappen in meerdere rondes (zogeheten calls) een subsidieaanvraag doen bij GeestKracht. Daarnaast voert GeestKracht zelf ook aanvullende activiteiten uit. De visie van het programma GeestKracht is dat de doelgroep zelf van begin tot eind als gelijkwaardige partij betrokken wordt. Het ervaringsdeskundig panel (Team GeestKracht) speelt daarom een belangrijke rol.

Voor het programma GeestKracht zijn het Trimbos-instituut en Stichting Alexander gevraagd een lerend evaluatieonderzoek uit te voeren. Het Trimbos-instituut is een landelijk kennisinstituut voor psychische (on)gezondheid. Stichting Alexander is expert in participatief jongerenonderzoek in Nederland. Het evaluatieonderzoek is lerend, zodat iedereen die bij het programma betrokken is, tussendoor leert van de resultaten uit het onderzoek. Met behulp van die bevindingen wordt steeds gekeken of er iets in het programma moet worden aangepast. Het evaluatieonderzoek loopt van het begin van het programma GeestKracht (2020) tot en met het einde van het programma (2024).

Auteur M. van Bon-Martens, J. Nuijen, D. Feenstra, M. van den Essenburg, N. van den Berg, T. Pehlivan, M. Kleinjan
Jaar

Pagina's

100

Auteur

, , , , , ,

SKU AF1985
Category Rapporten