Startrapport Lerend evalueren met GeestKracht

Eerste programma-evaluatie van GeestKracht, een programma van FNO

Met het vijfjarige programma GeestKracht, gestart in maart 2020, streeft FNO ernaar dat elke jongvolwassene (16-35 jaar) zichzelf kan zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig mee kan (blijven) doen in de maatschappij.

Deze missie van GeestKracht krijgt handen en voeten door te focussen op:

 • twee, elkaar versterkende, hoofddoelen: preventie en participatie
 • zeven doelgroepen jongvolwassenen:
 • preventie:
  1. twintigers met psychische problemen, met een praktische opleiding en/of migratieachtergrond
  2. jonge statushouders
  3. zwerfjongeren
  4. jongvolwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV)
 • participatie:
  1. jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA)
  2. jongvolwassenen met een chronische psychische aandoening
  3. jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking
 • zes levensdomeinen: gezondheid, opleiding, werk, relaties, wonen en gezinsleven

Verder is er een overkoepelende verandertheorie uitgewerkt met ervaringsdeskundigen en andere stakeholders, waarbij wordt ingezet op oplossingsrichtingen langs vier programmalijnen:

 • het beter toerusten van jongvolwassenen
 • het beter toerusten van professionals
 • een meer integrale aanpak en domein overstijgend beleid
 • maatschappelijke agendering

 

Auteur J. Nuijen, M. van Bon-Martens, D. Feenstra, M. Kleinjan
Auteur

, , ,

Pagina's

66

Jaar

SKU AF1930
Category Rapporten