Housing First onderzoek modelgetrouwheid en effecten

Het Trimbos-instituut heeft onderzocht hoe Housing First in Nederland wordt toegepast. Samen met 15 Housing First-praktijken is gekeken naar de effecten voor de deelnemers, de ervaring van stakeholders en de tevredenheid van deelnemers. Ook hebben we in kaart gebracht in hoeverre de praktijken het model toepassen zoals bedoeld en gekeken naar de relatie tussen modelgetrouwheid en uitkomsten voor deelnemers.

Bij het Housing First model (afkomstig uit de Verenigde Staten) vormt het basisrecht wonen het uitgangspunt. Mensen die dakloos zijn krijgen daarom direct een woning en begeleiding aangeboden.

Zie ook:

Housing First - Cliëntuitkomsten

Housing First - Tevredenheid deelnemers

Housing First - Tevredenheid stakeholders

Auteur M. Planije, M. van Vugt
Jaar

Pagina's

72

Auteur

,

SKU AF2060
Category Rapporten