Behoeftepeiling dubbele problematiek in het Beschermd Wonen

Resultaten quickscan

Een groot deel van de mensen met een psychische aandoening gebruikt ook middelen (‘dubbele problematiek’). Ook in het beschermd wonen komt dubbele problematiek veelvuldig voor. Hoe hiermee wordt omgegaan in beleid en dagelijks handelen verschilt tussen instellingen. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat dubbele problematiek veel uitdagingen met zich meebrengt.

Tien jaar na verschijnen van de Handreiking geïntegreerde behandeling en twintig jaar na de eerste behoeftepeiling deed het Trimbos-instituut een verkennende rondgang als update van de wensen en behoeften van professionals in het beschermd wonen. Hoe ervaren zij de dagelijkse begeleiding van bewoners met dubbele problematiek; wat gaat er goed en welke knelpunten komen zij tegen? Doel van de quickscan is in beeld te brengen wat nodig is om de ondersteuning van mensen met dubbele problematiek te verbeteren. Het betreft een kleinschalig verkennend onderzoek dat geen volledig beeld van de huidige situatie geeft. Het is bedoeld als startpunt voor verder onderzoek en/of productontwikkeling.

Auteur A. van Wamel, B. Zwanenburg, A. Lempens
Jaar

Pagina's

12

Auteur

, ,

SKU AF2055
Category Rapporten