Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose cliënten

Handreiking

De Handreiking implementeren van geïntegreede behandeling van dubbele diagnose cliënten is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor organisaties en professionals die op het punt staan te starten met de implementatie van geïntegreerd behandelen, daarover aan het denken zijn of al zijn begonnen.

Uit de ervaringen die de afgelopen jaren in Nederland zijn opgedaan met implementatie van geïntegreerde behandeling is duidelijk geworden dat dit geen eenvoudige of kortdu- rende projecten zijn. Er zijn veel factoren van invloed op het verloop van de invoering. Deze zijn erg divers en raken allerlei niveaus in de organisatie. Het is belangrijk om voorafgaand aan de implementatie factoren als: draagvlak in het team en management, een heldere en duidelijke visie over wat de eindsituatie moet zijn, de invulling van de projectorganisatie en overzicht van financiële mogelijkheden te verkennen. Dit zijn een paar voorbeelden van factoren die vroeger of later op zullen duiken en dan de voortgang van het proces zullen beïnvloeden. Door voor en bij de start zo veel mogelijk van deze factoren in kaart te brengen en voor te bereiden zal de implementatie gemakkelijker en meer succesvol verlopen. Deze handleiding is geschreven om degenen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie te helpen om het overzicht op de te nemen stappen te houden.

Hoewel de tekst is geschreven met een projectleider in gedachten, kan deze ook door anderen
gebruikt worden om zich te informeren over wat het implementatieproces inhoudt en hoe daar vorm aan gegeven wordt.

Auteur A. van Wamel, C. Muusse, S. van Rooijen
Auteur

, ,

Pagina's

74

Jaar

SKU af1190
Category Rapporten