THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

(2021-2022)

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is onderzoek gedaan naar de sterkte van cannabisproducten zoals die te koop worden aangeboden in Nederlandse coffeeshops. Voor het onderzoek zijn in december 2021 en januari 2022 in vijftig coffeeshops in Nederland anoniem wiet- en hasjproducten gekocht.

De monsters zijn door ons vaste laboratorium geanalyseerd op het percentage THC, CBD en CBN. Dit onderzoek is een jaarlijkse monitor naar de inhoud van hasj en wiet, zoals die door consumenten in de coffeeshop gekocht wordt. Het eerste onderzoek vond plaats in 1999. De resultaten in dit rapport zijn afkomstig van de 23e jaarlijkse meting. Een tweede toch wel speciale editie, gezien de tijdens de monstername nog altijd geldende coronamaatregelen, omdat de coffeeshops alleen afhaallocaties waren kon minder lang met het personeel gepraat worden.

Van oudsher bevat hasj meer THC dan wiet. Dit komt omdat hasj een concentratieproduct is van wiet. Geïmporteerde hasj bevat gemiddeld meer THC dan geïmporteerde wiet (26,8% versus 2,4%) en Nederlandse hasj (nederhasj) bevat gemiddeld meer THC dan de populairste Nederlandse wiet (35,7% versus 17,2%).

Het gemiddelde THC-percentage in de populairste (dus meest verkochte) nederwiet was dit jaar significant hoger dan in de vorige meting: het steeg van 14,6 naar 17,2%.

Nederlandse hasj bevatte gemiddeld 35,7% THC. Bij nederhasj schommelt het gemiddelde THC-gehalte door de jaren tussen de circa 25 en 35%, een flinke spreiding.

Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 26,8%. Dit verschilt niet significant van de 24,3% die vorig jaar werd gemeten.

Auteur P. Oomen, S. Rigter
Jaar

Pagina's

84

SKU AF1997
Category Rapporten