Tobacco Industry Interference Index

Inmenging van de tabaksindustrie

Jaarlijks produceert het Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) een internationale ranking van hoe goed nationale overheden zich houden aan artikel 5.3 van het kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie: het tegengaan en beperken van inmenging van de tabaksindustrie in tabaksontmoedigingsbeleid. Meer dan 80 landen monitoren de inmenging van de tabaksindustrie aan de hand van twintig indicatoren. Hoe lager de score, hoe beter de overheid de industrie buiten beleidsvorming houdt.

Dit document is de rapportage van hoe goed Nederland scoort op deze twintig indicatoren in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021.

Let op: dit rapport is Engelstalig.

 

Auteur C. Geboers, E. Willemse, B. Hipple Walters, M. Willemsen
Pagina's

23

Auteur

, , ,

Jaar

SKU AF1944
Category Rapporten