Eindrapport Project Kansrijk Implementeren

Een onderzoek naar implementatieprocessen van het multi-level programma Triple P – Rapportage van drie deelonderzoeken

In de periode 2011- 2013 is in opdracht van ZonMW, het project Ontwikkeling, toepassing en evaluatie van een implementatiemodel voor brede invoering van evidence-based programma's, met Triple P als voorbeeld, uitgevoerd. Deze lange titel is omgedoopt in de titel Kansrijk Implementeren. Het is een samenwerkingsproject van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Trimbos-instituut. Het NJi was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het implementatiemodel en de ondersteuning bij toepassing van dit model in de praktijk. Het Trimbos-instituut was verantwoordelijk voor het onderzoek en heeft tevens de projectleiding.

Het doel van dit project was om een (effectief) landelijk implementatiemodel te ontwikkelen voor de invoering van (multi-level) programma's in de jeugdzorg/jeugd-ggz (preventie en geïndiceerde zorg). Vervolgens pasten we het implementatiemodel toe en evalueerden we de implementatie van Triple P volgens dit nieuwe implementatiemodel.

Er is ook een samenvatting beschikbaar.

Auteur I. de Graaf
Auteur

Pagina's

133

SKU af1271
Category Rapporten