Evaluatie: Train-de-trainer suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag

Dit is de evaluatie van de train-de-trainercursus suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag.

GGD Den Haag heeft een training en een materialenbox te ontwikkeld gericht op het signaleren en voorkomen van suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. Eind 2005 is in de gemeente Den Haag het project ‘Suïcide nazorg (SuNa)’ gestart. Uit onderzoek van de GGD (Schudel en Burger, 2005) bleek dat er in Den Haag veel jongeren een suïcidepoging deden en dat de opvang en doorgeleiding naar de hulpverlening van deze jongeren (vooral meiden) verbeterd kon worden. Het project SuNa heeft als doel deze jongeren gedurende een half jaar te begeleiden en te motiveren naar de hulpverlening. Uit de contacten tussen de medewerkers van het project en diverse instellingen bleek dat er ook een groep jongeren is die zichzelf beschadigen en dat de toeleiding naar de hulp-verlening ook voor deze groep nog verbetering behoeft. 

 

 

Auteur I. de Graaf, S. Klaassen
Auteur

,

Pagina's

26

Jaar

SKU af1134
Category Rapporten