Triple P: Positief Pedagogisch Programma

Opvoedingsondersteuning ter preventie van (ernstige) gedragsproblemen bij kinderen Procesevaluatie

Begin 2004 startten in Nederland het Trimbos-instituut, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), Steunpunt Opvoeding ’s-Hertogenbosch en Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) in de regio's Leiden en 's-Hertogenbosch (Schijndel en Boxtel) met een proefimplementatie van Triple P. Triple P staat voor Positive Parenting Program, een in Australië ontwikkeld programma dat zich richt op de preventie van psychosociale problematiek bij kinderen door opvoedingsondersteuning aan ouders. De proefimplementatie van de verschillende interventies ging gepaard met een procesevaluatie waarin de belemmerende en bevorderende factoren van de implementatie nader zijn onderzocht.

Auteur I. de Graaf, E. Bohlmeijer
Auteur

,

Pagina's

41

Jaar

ISBN

905253554X

SKU af0682
Category Rapporten