OKO en GALA

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en draagt daarmee bij aan de doelstellingen van het GALA.

Vragen?

Heb je vragen over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving? Stel ze aan het Trimbos-instituut. Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

featured_image
Jeroen de Greeff
Coördinator Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt ingezet op het versterken van de lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Zo komt er meer aandacht en geld, en wordt er ingezet op slimme samenwerkingen voor een gezondere samenleving. In 2040 moet een gezonde generatie worden bereikt.

OKO opgenomen in GALA

Een van de doelen van het GALA is om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien en te voorkomen dat jongeren middelen gaan gebruiken. Daarvoor is het nodig dat gemeenten en lokale partners samen werken aan een positieve, gezonde en veilige leefomgeving voor jongeren.

Met de OKO-aanpak kunnen gemeenten samen met hun partners op een evidence based manier het gebruik van alcohol, tabak en drugs door jongeren voorkomen en het welbevinden van jongeren verbeteren.

Het GALA beschrijft de volgende acties van gemeenten om, met de inzet van OKO, het middelengebruik onder jongeren te voorkomen:

  • een samenwerkingsverband met relevante stakeholders opzetten, waaronder in elk geval de GGD en de verslavingszorg;
  • een projectleider aanstellen voor het projectmanagement;
  • de jeugdgezondheidsmonitor tweejaarlijks uitvoeren;
  • effectieve interventies inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

Is jouw gemeente nog geen OKO-gemeente? Meld je dan aan voor het OKO-implementatietraject om toegang te krijgen tot de aanpak en bijbehorende ondersteuning.

OKO budget

Vanuit de Brede SPUK zijn voor gemeenten middelen beschikbaar voor de implementatie van OKO. Gemeenten konden budget aanvragen in 2023.

Een ingediende aanvraag via de Brede SPUK betekent nog niet dat je als gemeente deelneemt aan OKO. Hoe je als gemeente in 2024 of vanaf 1 januari 2025 deel kan nemen aan het implementatietraject lees je hier: deelnemen aan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

Het budget voor OKO in de SPUK-regeling is weliswaar beperkt, maar kan worden uitgebreid met middelen die beschikbaar zijn voor thema’s die kunnen bijdragen aan het gezond opgroeien van jongeren. Zo zijn er middelen beschikbaar voor mentale gezondheid, de leefomgeving en het versterken van de sociale basis die kunnen bijdragen aan OKO in uw gemeente. Daarnaast kun je binnen het SPUK-budget ook 15% van de andere onderdelen onder gezondheid en sociale basis overzetten naar OKO.

Plan van Aanpak GALA

In het gemeentelijke integrale plan van Aanpak voor GALA kun je als gemeente Opgroeien in een Kansrijke Omgeving opnemen. Hiermee kun je OKO gemakkelijk verbinden met de andere thema’s binnen GALA, om zo op een integrale manier te werken aan een gezonde en kansrijke leefomgeving voor jongeren.

Vragen?

Wil je weten hoe je OKO in het integrale plan van aanpak kunt opnemen en verbinden met de andere programma’s? Neem dan contact op met Jeroen de Greeff of Patrick van Iperen.