Over de Taskforce Alcoholvrije Start

Contact

Heb je vragen, tips of opmerkingen? Neem contact op met het team Alcoholvrije Start via alcoholvrijestart@trimbos.nl

Mail ons

De Taskforce Alcoholvrije Start zet zich in voor een alcoholvrije start voor ieder kind. De Tasforce Alcoholvrije Start bestaat uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en (kennis)partners zoals het College Prenatale Zorg en het Trimbos-Instituut.

Doel van de Taskforce Alcoholvrije Start

Het hoofddoel van de Taskforce Alcoholvrije Start is dat iedereen met een zwangerschapswens tijdens de zwangerschap, de kaamperiode en de borstvoedingsperiode geen alcohol drinkt.

Rol van professionals in en rondom de geboortezorg

Professionals in en rondom de geboortezorg hebben een belangrijke taak om alcoholgebruik te signaleren, wens-, aanstaande- of jonge ouders te adviseren en hen te ondersteunen om geen alcohol te drinken voor, tijdens en na de zwangerschap. De Taskforce ondersteunt professionals hierbij.

Taskforce-leden aan het woord

Binnen de Taskforce wordt samen met de beroepsvereniging en professionals uit het veld gezocht naar werkbare adviezen per beroepsgroep. Dit gebeurt onder andere door het onderwerp te agenderen, het netwerk rondom preventie te versterken en kennis en vaardigheden van zorgverleners te vergroten.

Werk samen met de beroepsketens rondom de geboortezorg, biedt laagdrempelig hulp aan, zodat we samen zorgen voor een goede start voor iedereen!

Gabriëlle de Ruiter, verslavingsarts KNMG

De verhalen van...

Deelnemende organisaties

De Taskforce Alcoholvrije Start is opgericht als onderdeel van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek. In de Taskforce Alcoholvrije Start bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende beroepsverenigingen en (kennis) partners:

logo's taksforce alcoholvrije start