De Coffeeshopcursus

De meeste mensen die regelmatig cannabis gebruiken, kopen dit in de coffeeshop. Daarom spelen coffeeshopmedewerkers een belangrijke rol bij preventie. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over de effecten en risico’s van cannabis. En ook hoe je de risico's zo klein mogelijk houdt. Ook kunnen medewerkers problematisch gebruik signaleren en informatie geven over de mogelijkheden om te minderen of te stoppen. In De Coffeeshopcursus leren zij hoe zij dit kunnen doen.

Wat is De Coffeeshopcursus?

Erkende trainers geven De Coffeeshopcursus. Vaak gaat het om preventiewerkers van verslavingszorginstellingen of trainers van gespecialiseerde bureaus. Een belangrijk doel van de training is dat eigenaren of mensen die in de coffeeshops werken in contact komen met preventiewerkers in de omgeving van de coffeeshop. Daardoor leren ze het lokale aanbod kennen en kunnen preventiewerkers en coffeeshops mogelijk samenwerken.

Zowel voor als na de cursus gaat de preventiewerker in gesprek met de coffeeshopeigenaar om te kijken wat er mogelijk is en om eventuele vragen te beantwoorden.

Voor wie is De Coffeeshopcursus?

De Coffeeshopcursus is bedoeld voor coffeeshoppersoneel of –eigenaren. Bent u een preventiewerker of trainer en wilt u de cursus leren geven? Ga dan naar:

> Geef de Coffeeshopcursus.

Inhoud van De Coffeeshopcursus

In De Coffeeshopcursus leren coffeeshopeigenaren en medewerkers hoe ze goede informatie kunnen geven aan klanten. Bijvoorbeeld over cannabisgebruik en de risico’s hiervan, hoe je een veilig klimaat creëert voor klanten en hoe je handelt in een crisissituatie.

De Coffeeshopcursus duurt zes uur en bestaat uit zes modules:

  1. Kennismaking
  2. De werking van cannabis
  3. Gezondheid in de coffeeshop
  4. Wet- en regelgeving
  5. Werken in de coffeeshop
  6. Afsluiting

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Dat dient als bewijs voor het doorlopen van De Coffeeshopcursus.

Ontdek aanbieders bij jou in de buurt

De Coffeeshopcursus in het gemeentelijk beleid

Een coffeeshop moet aan een aantal voorwaarden voldoen om van de gemeente een vergunning te krijgen om cannabis te verkopen: de vestigingscriteria. Steeds meer gemeenten stellen als aanvullende voorwaarde dat het verkopend personeel wordt getraind.

Door het volgen van De Coffeeshopcursus voldoet u aan deze voorwaarde en kunt u dat naderhand ook bewijzen met het certificaat.

Naast inhoudelijke kennis over cannabis is er in de cursus ook aandacht voor de omgang met klanten. Daardoor voelen medewerkers zich zelfverzekerd en kunnen ze bijdragen aan een professionele en veilige coffeeshop.

De Coffeeshopcursus maakt deel uit van het basisaanbod preventie van de instellingen voor verslavingszorg. Samen met andere interventies, zoals Moti-4 en het preventief adviesgesprek, draagt het bij aan een ketenaanpak van vroegsignalering tot (zelf)hulp.

De Coffeeshopcursus in het wietexperiment

Coffeeshops die meedoen aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, ook wel wietexperiment genoemd, moeten verplicht hun verkopend personeel scholen. Dat staat in artikel 6 in de regeling van het experiment.

Het gaat dan om een cursus gericht op kennis en vaardigheden. Daarin moeten medewerkers leren hoe ze klanten voorlichting geven over het gebruik en de risico's van cannabis. Daarnaast moeten ze klanten kunnen voorlichten over de manier van gebruik en hoe je problematisch gebruik voorkomt. Bij vermoedens van problematisch gebruik is het ook belangrijk dat coffeeshoppersoneel weet hoe ze gebruikers door kunnen verwijzen naar de juiste informatie of zorg.

Bovendien is het verplicht voor coffeeshops om op zichtbare plekken voorlichtingsmateriaal te hebben over de risico's van (problematisch) gebruik.

De Coffeeshopcursus van het Trimbos-instituut voorziet in het scholen van verkopend personeel. Maar of u door het volgen van de Coffeeshopcursus ook voldoet aan de verplichting van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen is afhankelijk van de gemeente waar uw coffeeshop zich bevindt. De burgemeester van uw gemeente bepaalt namelijk hoe aan deze verplichting voldaan moet worden. Vraag daarom altijd eerst uw lokale situatie na bij uw gemeente.

De flyers zijn te bestellen in de webwinkel van het Trimbos-instituut.

Meer over het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Achtergrond en onderbouwing

De Coffeeshopcursus is de opvolger van de interventie 'Goed Gastheerschap in de Coffeeshop'. De theoretische basis ligt in de Healthy Settting Approach. Die theorie stelt dat de meeste kansen voor preventie in de omgeving (setting) liggen. Bijvoorbeeld door personeel op te leiden in hoe zij kunnen bijdragen aan preventie en voorlichtingsmateriaal op te hangen of neer te leggen.

Door de kennis en vaardigheden van coffeeshophouders en personeel te vergroten en klanten voor te lichten, kunnen er positieve veranderingen optreden in:

  • De attitude ten opzichte van het gewenste verkoopgedrag;
  • De subjectieve normen met betrekking tot de risico’s van gebruik;
  • het ervaren gemak om het gewenste gedrag uit te voeren (zelf-effectiviteit).

Producten

Bij De Coffeeshopcursus hoort ook de flyer Tips Cannabis. Daarin staat informatie over de effecten van cannabisgebruik, speciaal geschreven voor coffeeshopbezoekers. De flyer is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Engels.

Product image

Tips Cannabis - Nederlands (Bundel 50 stuks)

Bekijk dit product
Product image

Tips Cannabis - Engels (Bundel 50 stuks)

Informatie over cannabis voor ... Bekijk dit product