Webwinkel

Producten doorzoeken

Er zijn 625 resultaten gevonden.

Verkenning evidence-based practice in de publieke- en zorgsector

Resultaten en geleerde lessen

Boeken en Rapporten · 2018 Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) zet zich in om een methode te ontwikkelen om kennisontwikkeling en – benutting te verbeteren in de uitvoeringspraktijk van de sector werk & inkomen...

Meer informatie

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

Boeken en Rapporten · 2018 De LMA 2018 bestaat uit de volgende onderdelen: Kernmonitor transities GGZ-voorzieningen: ontwikkelingen in capaciteit, zorggebruik en GGZ-uitgaven; op basis van een herhaalde uitvraag bij..

Meer informatie

Suïcidepreventie via massamedia

het zoeken naar hulp stimuleren / Projectrapportage

Boeken en Rapporten · 2018 Ieder jaar overlijden ruim 1800 mensen door suïcide (zelfdoding). Berichten in de massamedia (bijv. in kranten) spelen daar mogelijk een belangrijke rol in. In een groot aantal wetenschappelijke..

Meer informatie

Folder Drugs en verkeer

Informatie over drugs en verkeer

Folders en Brochures · 2018 In de folder wordt ingegaan op de wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer, speekseltesten, aantoonbaarheid van drugs, straffen voor rijden onder invloed en de effecten van drugs op het..

Meer informatie

€ 0,25


Drugsgebruiksruimten in Nederland

Stand van zaken 2018

Boeken en Rapporten · 2018 Gebruiksruimten zijn sinds jaar en dag onderdeel van het aanbod van ‘harm reduction’ voorzieningen van de verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Het aantal drugsgebruiksruimten in..

Meer informatie